Tilsyn

Tilsynsførende på Ådalskolen er Carl August Jantzen, e-mail: carlaugustjantzen@gmail.com.

Uddrag fra tilsynserklæring for skoleåret 2022/2023

På skolen er der nedsat et elevråd med repræsentanter fra 5. - 9.kl. Hver klasse stiller med to repræsentanter. Ved elevrådsmøder deltager skolens ledelse og elevrepræsentanter. Der er tale om, ad-hoc-møder, der arrangeres efter behov. Derudover afholder alle klasser klassemøder.

 

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/2023

Få adgang til hele tilsynserklæringen

Læs mere

Læs om hvordan Ådalskolen sikrer elevdemokrati og elevinddragelse.

Læs mere