Betalingssatser

Gældende fra 1. august 2023 - 31. juli 2024

 

Skolen

Første barn i skolen koster 1.410 kr.
Andet barn i skolen koster 705 kr.
Tredje barn i skolen koster 353 kr.

En familie med et barn betaler 1.410 kr. En familie med 2 børn på skolen betaler 2.115 kr. En familie med 3 børn på skolen betaler 2.468 kr. Har man mere end 3 på skolen samtidig betales kun for de tre. For at få søskendemoderation på skolepengene er det en forudsætning, at de pågældende søskende har samme bopælsadresse.

Der betales skolepenge i 12 måneder - én måned ad gangen forud. Dog betaler 9.årgang skolepenge i 11 måneder. Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr kr. 750,- kr.

 

Forårs-SFO

Det betales månedligt 2.059 kr. pr. barn i Forårs-SFO. Perioden er på 4 måneder - 1.3.2024 til og med 30.6.2024. Der er ingen søskendemoderation i Forårs-SFO.

 

Skolefritidsordningen

Sats 1 Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 1.945 kr.
Sats 2 Fra kl. 7:00 til kl. 16:45 2.365 kr.
Sats 3 Fra kl. 6:30 til kl. 16:45 2.575 kr.
Sats 4 Fra kl. 7:00 til kl.  8:00 420 kr.
Sats 5 Fra kl. 6:30 til kl.  8:00 630 kr.
     

Der ydes søskendemoderation på 25% for andet barn og 50% på tredje barn. Dog ydes ikke søskendemoderation på betaling for Forårs-SFO. I SFO betales i 11 måneder, da juli er betalingsfri. Vi følger så vidt muligt Odense Kommunes takster.

Betalingen sker sammen med skolepengene 1 gang om måneden forud.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, vil skolens rykkerprocedure gå i gang, og den skyldige fordring vil overgå til Gældsstyrelsen iht. Gældsinddrivelsesloven.

 

Fripladstilskud til skole og SFO-betaling

Der kan søges om "fripladstilskud", der tildeles efter indkomstgrundlag fastlagt af Fordelingssekretariatet. Der søges ved henvendelse til skolens kontor.

 

*Der tages forbehold for evt. ændringer og prisstigninger.