Skolens fag

Ådalskolen tilbyder undervisning i følgende fag:

Hovedfag Sprog/Naturfag Kreative Fag
Dansk 0.-9. klasse Tysk 5.-9. klasse Idræt 0.-9. klasse
Matematik 0.-9. klasse Natur/Teknologi 1.-6. klasse Musik 0.-6. klasse
Engelsk 1.-9. klasse Kristendom 1.-6.+8.-9. klasse * Billedkunst 0.-8. klasse
  Historie 3.-9. klasse Sløj/Håndarbejde 4.-6. klasse
  Geografi 7.-9. klasse Madkundskab 6.-7. klasse
  Biologi 7.-9. klasse Håndværk/Design 4.-7. klasse
  Fysik/Kemi 7.-9.klasse Drama 9.klasse
  Samfundsfag Kor 2.klasse (jul-påske) *Der er ikke undervisning i kristendom i 7.klasse, men eleverne har mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse to lektioner om ugen.
**Svømning afholdes hvert andet år, hvor 4. og 5. klasse svømmer sammen i Højme Svømmehal. Således har eleverne et år med to sammenhængende lektioner på enten fjerde eller femte klassetrin.

Skolen følger UVM’s fælles mål.