Ådalskolens historie

Ådalskolen blev stiftet helt tilbage i 1873 af tre gårdmænd fra Svenstrup som Fangel Friskole. De tre herrer var utilfredse med den lokale skole i Stenløse Sogn, både fordi den lå for langt væk for børnene fra Svenstrups marker, men også fordi den var inddelt i to klasser med hver 60 elever. Derfor havde man selv bekostet en huslærerinde.

Skolen havde sin begyndelse med syv elever, først i storstuen og senere i en vognport på gården Lindegård i Svenstrup. Det mest af gården nedbrændte efter krigen og er senere helt udstykket til blandt andet Lindeparken i Skt. Klemens.

Senere rykkede skolen til Kratholmvej i det hus, som overlærer Rasmus Frederiksen købte som sin bolig. Da pladsen også her blev for trang, flyttede man senere lidt længere op ad Kratholmvej.

I 1963 var der igen et behov for udvidelse, og skolen indtog de nuværende lokaler på Brogårdsvej i Bellinge og ændrede navnet til Ådalskolen, Fangel Friskole.

 

Billedekilde:Fynskebilleder.dk - Frivillige ordner jorden foran skolen, 1963